Samen voor biodiversiteit

In actie voor een rijker Nederland

Klik hier om naar de site te gaan

HELP ONZE WEIDEVOGELS

Agrariërs die wat meer voor weidevogels in de Gelderse Vallei willen gaan doen, kunnen uit onderstaande flyer informatie halen.

Klik hier voor vergroting 'Help onze weidevogels'
Klik hier voor voorbeeld 'afzetting nest'

Vondst 1e kievitsei is start weidevogelseizoen 2019

Op 16 maart vond René Gerritsen, vrijwilliger van weidevogelgroep De Kiewiet, om 15.50u. het eerste kievitsei van onze groep in Renswoude. Met het vinden van dit kievitsei (nestje van 2) is het weidevogelseizoen ook voor onze groep van start gegaan. Eerder was op 28 februari in de gemeente Fryske Marren in de provincie Friesland al het eerste kievitsei van 2019 gevonden. Nog nooit werd een eerste kievitsei in Nederland zo vroeg gevonden! Lees hier voor meer.

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2019 begonnen. Vele vrijwilligers, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei op 6 maart in prov. Gelderland
Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei op 8 maart in prov. Utrecht
Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei op 16 maart bij WVB 'De Kiewiet'

Toekomstbestendig landbouwsysteem

BoerenNatuur werkt aan een landbouwsysteem waarin bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio duurzaam worden versterkt. Momenteel is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) daar een belangrijke drijfveer in.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De vraag is nu hoe we van het perceel niveau ook op bedrijfsniveau het landbouwsysteem toekomstbestendig krijgen. Zo is BoerenNatuur nauw betrokken bij een aantal grote pilots ‘landbouw met natuur’ van het ministerie van LNV die onze leden de komende jaren uitvoeren. In die pilots wordt o.a. gekeken naar welke robuuste maatregelen boeren kunnen nemen op hun bedrijf om meer natuur op hun bedrijf te realiseren. Voor meer informatie zie www.BoerenNatuur.nl.

De agrarische collectieven zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent. Onze omgeving valt grotendeels onder collectief Utrecht Oost. Op deze site staat ook de nieuwe brochure met alle mogelijke beheerpakketten vermeld.

'Slimmevogels' in de Gelderse Vallei

Melkveehouders beheren samen maar liefst 40% procent van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op het erf. Een groeiende groep neemt – soms vergaande – maatregelen op het bedrijf om landschap, biodiversiteit en boerenlandvogels te behouden. Op slimmevogels.net hebben dit jaar meer dan 200 melkveehouders hun inspanningen voor boerenlandvogels zichtbaar gemaakt. Ook Rabobank en de Zuivelketen gaan inspanningen en kosten van landbouwers aan biodiversiteit in kaart brengen.
Het is belangrijk om kennis en samenwerking goed in beeld te brengen, zowel bij de sector zelf als bij het Nederland publiek. Melkveehouders zijn steeds meer op zoek naar meer maatschappelijke betrokkenheid met een open blik naar de omgeving.

Slimmevogels.net is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, waarin Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland) en de Nederlandse Zuivelorganisatie Organisatie (NZO) samenwerken.

Doet u ook mee? Kijk dan op slimmevogels.net, enkele melkveehouders zijn u al voor gegaan !!

1e kievitseieren van 2018

Op 23 maart vond Gerrit van de Haar, vrijwilliger van weidevogelgroep De Kiewiet, om 14.00u. het eerste kievitsei van onze groep in Renswoude (prov. Utr.). Met het vinden van dit kievitsei (nestje van 3) is het weidevogelseizoen ook voor onze groep weer van start gegaan. Eerder was op 14 maart al het eerste Nederlandse kievitsei in Giessendam (prov. ZH) gevonden. Door de koude dagen en nachten van de laatste tijd was dit 10 dagen later dan vorig seizoen!

Aftrap van het Weidevogelseizoen
Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2018 begonnen. Vele vrijwilligers, trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden. Lees hier voor meer.

Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei (15 maart) in Gelderland
Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei (16 maart) in Utrecht
Klik hier voor persbericht vondst eerste kievitsei (23 maart) bij De Kiewiet

Subsidie voor bescherming kievit (2018)

Onderstaande is bedoeld voor agrariërs, grondgebruikers in de Gelderse Vallei met redelijke aantallen kieviten op bouwland. Het jaar 2016 was het "Jaar van de Kievit". Dat jaar was bedoeld om de achteruitgang van deze weidevogel onder de aandacht te brengen. En met succes, vanaf dit jaar is de kievit opgenomen in het Natuurbeheerplan 2018 van de Provincie Utrecht en Gelderland! Dit betekent concreet dat er de komende vier jaar subsidies beschikbaar zijn gekomen voor deze iconische weidevogel. De maatregelen die genomen kunnen worden hebben alleen betrekking op bouwland. De maatregelen zijn 'uitgestelde bewerkingen tot 15 mei' en 'kievitstroken'. Gedurende een pilot in Brabant is deze methode zeer effectief gebleken. In de flyer Kansen voor de kievit vindt u meer informatie over het hoe en waarom.

Aanvullende informatie:
Klik hier voor flyer "Kansen voor de kievit op bouwland".
Klik hier voor "Toelichting Collectief Utrecht Oost".

Sponsors