Bescherming

WVB De Kiewiet is een weidevogelgroep die vrijwillig agrariërs helpen bij het opsporen en beschermen van weidevogelnesten. Ook kunnen wij in overleg met de agrariër helpen bij het opsporen c.q. verjagen van uitgekomen jongen naar andere percelen, zodat de jongen niet omkomen bij (maai)werkzaamheden.

De agrariër heeft in het voorjaar weinig tijd voor het zoeken en markeren van de nesten. Tevens zijn er boeren die de nesten niet kunnen vinden. Voor al die problemen zijn wij, als weidevogelgroep, bereid om daar onze vrije tijd – zonder vergoeding – in te steken.

Leden van onze weidevogelwerkgroep lopen in de maanden maart t/m juni op verschillende percelen om daar weidevogels te beschermen. Juist in de lente is het heerlijk om de natuur op te zoeken. Beleef het lentegevoel door de bloemen die gaan bloeien en de vogels die weer zingen. Voor de boer heeft de bedrijfsvoering eerste prioriteit, maar bescherming van weidevogels en moderne bedrijfsvoering kunnen met extra inspanning goed samengaan. Door de betrokkenheid van de vrijwilligers bij het boerenbedrijf krijgt de boer het gevoel dat hij er niet alleen voor staat. Soms is met een simpele maatregel een kievitsnestje te omzeilen.

WVB De Kiewiet zou graag haar activiteiten uitbreiden en waar nodig verbeteren. Er zijn genoeg boeren met hart voor de natuur in onze gemeenten. Met meer vrijwilligers zouden we dus nog meer nesten kunnen bescherming. Blijf daarom niet zitten, maar meld je bij ons aan.