Links

Het vroege kievitsei

door A.C.W. Staring

Piet Smul trad in de Schuit van Leiden op Den Haag,
En toefde bij het roer, terwijl een Maartse vlaag
Verkeerde in zonneschijn; daar kwam een knaap gelopen:
"Een Kievitsei! wie wil 't voor twee zesthalven kopen!"
"'t Is vroeg, "" zei Smul,"en " 'k neem 't voor 'n zesthalf" "Zeg twee,
Mijn Heer; ik geef u 't Ei in een mandje mee!""
De koop lukt, en de Schuit wordt van de wal gestoten;
Met roept de Knaap:""Mijnheer, haast was mij iets ontschoten;
Het vuur dient voor uw Ei niet al te hard gestookt;
Ons Grootje heeft het al verleden jaar gekookt""

bron: Poëtisch Liedgenootschap