Over ons

Onze historie
Onze activiteiten
Onze groep
Ons werkgebied

Klik op de foto's voor meer informatie.

Onze Historie

In 1998 zijn drie vrijwilligers Henk de Leeuw (L), Gerrit van de Peut † (M) en Teus Valkenburg † (R) begonnen met de bescherming van weidevogels onder de naam 'Weidevogelgroep WSR' (Woudenberg/Scherpenzeel/ Renswoude). Dit heeft geleid tot het oprichten van de stichting Weidevogelbescherming De Kiewiet (oftewel WVB De Kiewiet) op 20 november 2002. De naam is gekozen omdat meer dan 90% van de gevonden en beschermde legsels in onze regio van de kievit is. Stichting WVB De Kiewiet wordt nu vertegenwoordigd door een bestuur van vier personen:

 

  • Coördinatie - weidevogels algemeen:  Henk de Leeuw (gegevens zie hierboven)
  • Coördinatie - agrarisch natuurbeheer:  Arjan Roobol (gegevens zie hierboven)
  • Coördinatie - veldwerk/hulpbrigade:  René Gerritsen, M.06-3065 3996.

 

Johan Lagerweij uit Scherpenzeel heeft een grote passie voor de natuur. Zo groot zelfs dat Johan vele notities jarenlang op papier heeft gezet. Zo heeft deze 'buitenman' zijn brief 'Nieuwjaarsdag 2018' geschreven waarin vele (weide)vogels uit 1956 staan vermeld. Rondom de Nieuwstraat in Scherpenzeel broeden toen zelfs Watersnippen en Patrijzen. Lees hier zijn hele brief.
<terug>

Onze activiteiten

Het doel van de stichting WVB De Kiewiet is om de weidevogels voor onze regio te behouden en indien mogelijk zelfs in aantal te laten toenemen. Daarnaast verstrekken wij informatie op het gebied van weidevogels aan agrariërs en loonwerkers. Het overdragen van kennis en ervaring is van groot belang, zodat zij met de minst mogelijke inspanning toch zoveel mogelijk zelf nesten kunnen opsporen en sparen.

De agrariër heeft in het voorjaar echter weinig tijd voor het zoeken en markeren van de nesten. Tevens zijn er boeren die de nesten niet kunnen vinden. Voor al die problemen zijn wij, als weidevogelgroep, bereid om hen te helpen. Naast het beschermen van de nesten worden ook de uitgekomen jongen opgespoord en waar nodig verdreven naar andere percelen, zodat de jongen niet omkomen bij (maai)werkzaamheden. In het voorjaar zijn weidevogels met hun fraaie baltsvluchten en kenmerkende geluiden voor veel mensen een aantrekkelijk onderdeel van ons landschap en dat mag zeker niet verloren gaan! Ons doel is om elk jaar weer het percentage 'gevonden' weidevogelnesten te vergroten.


<terug>

Onze weidevogelgroep

De weidevogelgroep bestaat op dit moment uit ca. 26 vrijwilligers. Het afgelopen seizoen hebben we actief weidevogelbescherming uitgevoerd op 55 bedrijven. Onze Weidevogelgroep valt gedeeltelijk onder Landschapsbeheer Gelderland (LBG) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Zij begeleiden ons en voorzien ons van diversen kleine materialen, waaronder markeerstokken, nestbeschermers, weidevogelborden en informatiemateriaal.

Ons werk wordt ook gesteund door de 'RSW' gemeenten, waardoor wij als 'landschapsbeheerder' een jaarlijkse subsidie ontvangen.

Vanaf 2005 wordt er nauwer samengewerkt met omringende weidevogelgroepen, de groep Vanellus Vanellus onder SBNL en de plaatselijke Wild Beheer Eenheid 'de Schaffelaar'.

Erelid van WVB 'De Kiewiet' is Gert van de Peut, sinds 30 mei 2017. Gert is op 4 september 2017 overleden.
<terug>

Ons werkgebied

Het beschermingsgebied van WVB De Kiewiet beslaat ca.1100 ha gras- en bouwland op 55 agrarische bedrijven. Deze bedrijven liggen grotendeels in de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg.

Ieder jaar wordt op ca. 55 bedrijven legsels van weidevogels gevonden.


Klik op de kaart voor een vergroting.
<terug>