Agrariërs

Weidevogelbescherming: hoe pakken we het aan?

Zoeken en markeren van nesten
Gebruik de tractor als schuilhut. U kunt dan dichterbij komen en hebt beter overzicht dan wanneer u lopend zoekt. Plaats duidelijke merkstokken of takken; zodat u het nest later makkelijk kunt terugvinden. Afstand: 2 meter voor en 2 meter na het nest. Uw vrijwilliger zal gemarkeerde nesten noteren in een boekje en/of op een plattegrond. Ook dat bevordert het terugvinden van het nest. Zoek vooral naar vogels die zitten. Dat is vaak de aanwijzing voor de plek van een nest. Let op plots opvliegende vogels die u eerder nog niet zag. Die komen vaak rechtstreeks van het nest af.

Herkennen van weidevogels en hun eieren
     

Sparen van nesten en jongen bij werkzaamheden op bouwland
De tractor werkt perfect als schuilhut. Vogels laten u dan dichtbij komen voordat ze van het nest weggaan. Daardoor is het vanuit de tractor makkelijker zoeken dan lopend. Verleg nesten indien nodig. Leg ze waar mogelijk van tevoren op een rij. Dat voorkomt slalommen met machines. Verplaats nesten 2 tot 3 meter per keer en zorg dat de vogel weer op de eieren heeft gezeten voor een volgende verplaatsing. Ziet u een alert rondkijkende en roepende kievit, let dan goed op want dan lopen of liggen daar ergens de jongen. Let ook op de quasi onopvallend weglopende scholeksters. Die komen vaak net van het nest af. Zorg dat het nest naast of tussen de wielen ligt en til de zaaimachine tijdig even op. Let op de jonge weidevogels en probeer ook die te ontzien.

Sparen van nesten en jongen bij het maaien van grasland
Door overleg en afstemming met collega boeren en natuurbeschermingsorganisaties in het eigen gebied kunnen we zorgen voor mozaïek in het graslandgebruik. Dus grasland niet alleen maaien, maar ook weiden en niet alleen vroeg, maar ook laat maaien. Spreid het maaien, dus ook niet teveel tegelijk in juni. Tevens is het aan te raden om van binnenuit te gaan maaien. Hiermee worden vogels en dieren (hazen en reeën) automatisch naar buiten gedreven en daarmee worden hun overlevingskansen aanzienlijk vergroot.

Zie hoe dat werkt, klik HIER of op plaatje voor vergroting.

Kieviten zoeken kort gras op, maar grutto’s hebben lang gras nodig om de jongen groot te brengen. Ook laat gemaaide randen, liefst van ca. 5 meter breed, leveren daaraan een bijdrage. De vogels zullen u er dankbaar voor zijn en bij niet bemesten kan dat ook nog een mooie bloemrijke rand opleveren. Bij het maaien gelden verder de volgende tips.

Let op plots opvliegende grutto’s, deze komen meestal van het nest af. Het nest is vaak te herkennen aan gras waarvan de toppen zijn omgebogen door de op het nest zittende grutto. Let op telkens vanaf een andere plek opvliegende grutto’s; daar lopen jonge grutto’s. Begin zover mogelijk daar vandaan met maaien. Dat geeft de vogels meer tijd om naar een ander perceel over te steken. Laat een flinke pol gras staan, bijvoorbeeld 5 meter lang en 3 meter breed. Dat vergroot de kans dat het nest met succes uitkomt en u de moeite van het omheen maaien niet voor niets hebt gedaan. Haal het gras weg dat bij het schudden op de eieren is gevallen. Anders stoppen de vogels met broeden en is de moeite van het omheen maaien voor niets geweest.

Sparen van nesten en jongen bij bemesten
Let op plots opvliegende vogels. Markeer de nesten direct, dan kunt u ze een volgende keer makkelijk terugvinden. Let bij bemesten na het maaien ook op jonge vogels. Begin met bemesten vlak langs het nest, dan hoeft u minder uit te wijken. Kunt u niet uitwijken, til dan de apparatuur even op. Zorg er wel voor dat de afsluiters goed werken, anders raken de eieren onder de mest en stopt de vogel mogelijk met broeden.

Plaats nestbeschermers enige tijd voor het beweiden. Dan is de vogel eraan gewend en valt het de koeien minder op. Zet de nestbeschermer zo mogelijk eerst op enige afstand van het nest. Dan kan de vogel er aan wennen. Met paaltjes en draad afrasteren van nesten kan ook maar alleen bij melkvee dat gewend is aan stroomdraad. Liggen er meer nesten vlak bij elkaar, dan is het soms handiger om tijdelijk een stuk van een perceel af te rasteren. Dit is ook aan te raden bij soorten die gevoelig zijn voor verstoring, zoals grutto en tureluur.

Uiteraard kan de weidevogelgroep u daarbij ook helpen
Of bel de weidevogelcoördinator | Henk de Leeuw | M.06-41748078 |

Voor aanvullende informatie zie ook:
weidevogelbescherming op akkers.pdf
lbn veldgids weidevogelbescherming omslag.pdf
lbn veldgids weidevogelbescherming inhoud.pdf