Hulpbrigade

Hulpbrigade

Maart, april en mei zijn drukke tijden voor boeren en loonwerkers. Toch moeten de aanwezige weidevogellegsels wel gespaard zien te worden. Vanaf half april komen de eerste eieren uit en zullen er pullen op gras- en bouwlanden te zien zijn. Om kieviten voor de toekomst te behouden zullen we hier zorgvuldig mee om moeten gaan.

Uw vrijwilliger of veldcoördinator wil u daarbij graag helpen. Bel hem bijtijds op, zodat hij hier al rekening mee kan houden. Mocht uw vrijwilliger niet kunnen, dan hebben wij de ‘Hulpbrigade’ ter beschikking, waardoor alsnog een andere vrijwilliger tijdens de werkzaamheden voor u de legsels kan verleggen of bij bemesten deze kan afdekken. Dit wordt door onze veldcoördinator geregeld en gebeurd allemaal op vrijwillige basis, dus zonder kosten.

Ook voor maaiwerkzaamheden hoort uw vrijwilliger graag op tijd wanneer dit gaat gebeuren, zodat de stokken van uitgekomen en gepredeerde nesten nog even kunnen worden weggehaald. Tevens wordt gekeken naar evt. nieuwe aanwezige legsels en aanwezigheid van weidevogelpullen.

Voor hulp, vragen of informatie hierover neem dan contact op met uw vrijwilliger of met onze veldcoördinator René Gerritsen M.06-3065 3996.