Loonwerkers

Weidevogelbescherming: hoe pakken we het aan?

Gemarkeerde nesten
Boeren en vrijwilligers markeren weidevogelnesten op die plekken waar in het voorjaar regelmatig werkzaamheden plaats vinden. Hier worden duidelijke merkstokken (of takken) geplaatst, zodat u het nest later makkelijk kunt terugvinden. Afstand: 2 meter voor en 2 meter na het nest. Vrijwilligers noteren de nesten in een boekje en/of op een plattegrond. Ook dat bevordert het terugvinden van het nest. Daarnaast kunnen er ook nog nesten liggen die niet gemarkeerd zijn. Met de tractor kom je dicht bij broedende vogels. Vogels die blijven zitten zijn vaak de aanwijzing voor de plek van een nest. Let op plots opvliegende vogels die u eerder nog niet zag. Die komen vaak rechtstreeks van het nest af. Indien mogelijk graag deze nesten met een stok of tak alsnog markeren, zodat bij volgende werkzaamheden hier weer rekening mee gehouden kan worden. Zo helpen we de weidevogels met hun broed succes.

Herkennen van weidevogels en hun eieren

Sparen van nesten en jongen bij werkzaamheden op bouwland
De tractor is een perfecte schuilhut. Vogels laten u dan dichtbij komen voordat ze van het nest weggaan. Daardoor is het vanuit de tractor makkelijker zoeken dan lopend. Verleg nesten indien nodig. Leg ze waar mogelijk van tevoren op een rij. Dat voorkomt slalommen met machines. Verplaats nesten 2 tot 3 meter per keer en zorg dat de vogel weer op de eieren heeft gezeten voor een volgende verplaatsing. Ziet u een alert rondkijkende en roepende kievit, let dan goed op want dan lopen of liggen daar ergens de jongen. Let ook op de quasi onopvallend weglopende scholeksters. Die komen vaak net van het nest af. Zorg dat het nest naast of tussen de wielen ligt en til de zaaimachine tijdig even op. Let op de jonge weidevogels en probeer ook die te ontzien.

   

Sparen van nesten en jongen bij het maaien van grasland
Kieviten zoeken kort gras op, maar grutto’s hebben lang gras nodig om de jongen groot te brengen. Bij het maaien gelden verder de volgende tips. Let op plots opvliegende grutto’s, deze komen meestal van het nest af.

Het nest is vaak te herkennen aan gras waarvan de randen zijn omgebogen door de op het nest zittende grutto. Let op telkens vanaf een andere plek opvliegende grutto’s; daar lopen jonge grutto’s. Begin zover mogelijk daar vandaan met maaien. Dat geeft de vogels meer tijd om naar een ander perceel over te steken. Laat een flinke pol gras staan, bijvoorbeeld 5 meter lang en 3 meter breed. Dat vergroot de kans dat het nest met succes uitkomt en u de moeite van het omheen maaien niet voor niets hebt gedaan.

Verder is het aan te raden om van binnenuit te gaan maaien. Hiermee worden vogels en dieren (hazen en reeën) automatisch naar buiten gedreven en daarmee worden hun overlevingskansen aanzienlijk vergroot. Zie HIER hoe dat werkt.

 

Sparen van nesten en jongen bij bemesten
Let op plots opvliegende vogels. Markeer de nesten direct, dan kunt u ze een volgende keer makkelijk terugvinden. Let bij bemesten na het maaien ook op jonge vogels. Begin met bemesten vlak langs het nest, dan hoeft u minder uit te wijken. Kunt u niet uitwijken, til dan de apparatuur even op. Zorg er wel voor dat de afsluiters goed werken, anders raken de eieren onder de mest en stopt de vogel mogelijk met broeden. Werkt u met mestaanvoer via een slangensysteem, zet dan de nestbeschermers over de nesten. De slang kan dan zonder schade over de nesten heen rollen.

Plaats nestbeschermers enige tijd voor het beweiden. Dan is de vogel eraan gewend en valt het de koeien minder op. Zet de nestbeschermer zo mogelijk eerst op enige afstand van het nest. Dan kan de vogel er aan wennen. Met paaltjes en draad afrasteren van nesten kan ook maar alleen bij melkvee dat gewend is aan stroomdraad. Liggen er meer nesten vlak bij elkaar, dan is het soms handiger om tijdelijk een stuk van een perceel af te rasteren. Dit is ook aan te raden bij soorten die gevoelig zijn voor verstoring, zoals grutto en tureluur.

Uiteraard kan de weidevogelgroep u daarbij ook helpen.
Of bel de weidevogelcoördinator | Henk de Leeuw | M.06-41748078 |

Ook bij een toolbox overleg willen wij uw medewerkers graag voorlichten (­­duurt 20 min).

Voor aanvullende informatie zie ook:
weidevogelbescherming op akkers.pdf
lbn veldgids weidevogelbescherming omslag.pdf
lbn veldgids weidevogelbescherming inhoud.pdf